Občanské sdružení Společnost Hojsova Stráž : OBNOVA KAPLE SV.KUNHUTY NA PRENETU

Kontaktní adresy

Viktor König - předseda Spolku Společnost Hojsova Stráž
mobil: +420 605 226 518

os.spol.hojsovastraz@seznam.cz

Hojsova Stráž 187

340 22 Železná Ruda

Číslo účtu:

220396617/0300

1947127359/0800

IČO: 26644363 

Reg.č.j.VS/1-1/55 198/03-R

Obnova kaple sv.Kunhuty na Prenetu

  

Prenet – kaple svaté Kunhuty


První písemná zpráva o osídlení Prenetu pochází z roku 1040. Je spojena s vybíráním „prenetského cla“. Postupem let zde vznikala osada, která sloužila jako odpočívka na obchodní cestě zvané Zwieselská nebo také horní cesta. S rozvojem obchodu a těžbou rud se osada stále rozrůstala. V roce 1408 zde nechali Bohuslav a Racek z Janovic, páni na Reisemberku, postavit kapli svaté Kunhuty a dům pro celníka. Osada měla již několik statků a řemeslnických chalup. V roce 1666 uvádějí pozemkové knihy na Prenetu 5 dvorů, kapli a několik chalup. Kaple patřila nadací pod Novou Kdyni. V roce 1785 byla přifařena k Zelené Lhotě. V roce 1850 byl Prenet s celou výměrou připojen k Hojsově Stráži. Osada čítala 6 dvorů a 16 chalup. Prenet patří dodnes k obci Hojsova Stráž. V letech 1684 – 1687 byla kaple svaté Kunhuty na Prenetu nově opravena a byl v ní zhotoven nový oltář. Za první světové války byl zvon z kaple rekvírován a v roce 1929 byl nahrazen dvěma novými zvony. Po odsunu německých obyvatel v roce 1946 byla osada zcela vylidněna. Kaple i dvory začaly pomalu chátrat. Z většiny staveb nezbylo nic a stejný osud čekal i kapli. Snahou občanského sdružení Společnost Hojsova Stráž je obnovit a zachovat tuto památku i dalším generacím. Z bohatého vybavení kaple se zachoval jen značně zchátralý barokní oltář z roku 1687 bez výzdoby. Zachoval se též i oltářní obraz svaté Kunhuty, který byl uložen v Zelené Lhotě. Pod kaplí se nachází i malá studánka, která má pověst léčivé vody. Blízko studánky stávala poustevna. Tato voda lákala poutníky z celého okolí do sedla pod Prenetem. Dnes zve turisty krásná příroda.

Nová střecha, strop, okna, dveře, úprava okolí ... to je výsledek společné obětavé práce členů sdružení. V létě 2007 byla kaple svaté Kunhuty slavnostně otevřena.

Z podnětu Občanského sdružení Společnost Hojsova Stráž, která je garantem opravy kaple svaté Kunhuty na Prenetu, byla v roce 2009 podána Ministerstvu kultury ČR vlastníkem objektu žádost o dotaci na restaurování barokního oltáře ve výši 70 tisíc korun. Přiznána byla částku 50 tisíc korun. Vlastník stavby Římskokatolická farnost Nýrsko přispěla na restaurování oltáře 16 tisíc korun a Občanské sdružení Společnost Hojsova Stráž poskytlo částku 12 tisíc korun. Restaurátorské práce na oltáři proběhly v období 29.6 – 14.7.2009 dle schváleného restaurátorského záměru. U příležitosti „Prenetského léta 2009“, které se uskutečnilo 23.8.2009 byl oltář slavnostně odhalen a zrestaurovaný oltářní obraz svaté Kunhuty opět umístěn v kapli.

Poděkování za záchranu kaple patří všem sponzorům a lidem, kteří přispívají na opravu a její novou výzdobu a kterým není obnova kulturních památek a naše snažení lhostejné. Díky tomu můžeme konstatovat, že obnova kaple svaté Kunhuty je ve fázi dokončování.

Občanské sdružení si stanovilo jako poslední bod dokončení obnovy kaple svaté Kunhuty „Opravu venkovní fasády“. V současné době se snažíme získat finanční prostředky na tento projekt a proto si dovolujeme oslovit případné sponzory: pokud Vám naše snažení není lhostejné a rozhodnete se podpořit náš projekt sponzorským příspěvkem, můžete tento zasílat přímo na účet č. 1947127359/0800 nebo nás kontaktovat na os.spol.hojsovastraz@seznam.cz Děkujeme.

 

 


Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ